Restauratører av kirken

Renovators of the Church - tittel tildelt personer nevnt i den lutherske liturgiske kalenderen som en anerkjennelse for deres innsats for å fornye og reformere kirken .

Listen over kirkerestauratorer er gitt i den liturgiske kalenderen i den lutherske gudstjenestebok - en liturgisk agenda som brukes av mange lutherske kirker, inkl. den ordinære evangelisk-lutherske kirken i Amerika (som den evangelisk-lutherske gudstjenesten ) og den konservative lutherske kirken i Missouri-synoden (som den lutherske tilbedelse ).

Kirkens gjenopprettere, i likhet med andre nevnt i den lutherske liturgiske kalenderen, er utmerkede individer i kristendommens historie som bør huskes og ikke må tilbes eller bes til. I protestantiske kirker er det bare tilbedelse av den treenige Gud . Helgenkulten , i henhold til Solus Christuss prinsipp , ble forlatt og betraktet som avgudsdyrkelse .

Liste over kirkerestauratører

Bibliografi